عراق سوخت نیروگاه‌های برق را از گاز ترکمنستان تأمین می‌کند

وزارت برق عراق پیش‌تر اعلام کرده بود که برای واردات گاز با قطر و ترکمنستان مذاکره می‌کند.

اربیل(کوردستان ۲۴)- عراق و ترکمنستان یادداشت تفاهم واردات گاز برای تأمین سوخت نیروگاه‌های برق عراق را امضا کردند.

زیاد علی فاضل وزیر برق عراق روز جمعه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۲ در بغداد با مقصد بابایف وزیر امور گاز ترکمنستان دیدار کرد.

طرفین در این نشست یادداشت تفاهم واردات گاز برای تأمین سوخت نیروگاه‌های برق عراق را امضا کردند.

وزارت نفت عراق پیش‌ازاین از توافق اولیه با ترکمنستان برای واردات گاز از این کشور به‌منظور تأمین نیازهای نیروگاه‌های برق عراق خبر داده بود.

دو طرف یادداشت همکاری در این خصوص آماده کردند و انتظار می‌رود، این یادداشت همکاری تا پیش از پایان سال جاری امضا شود.

وزارت برق عراق در دسامبر ۲۰۲۲ اعلام کرده بود عراق با قطر و ترکمنستان برای واردات گاز در راستای تأمین کمبود حاصل در کشور مذاکره می‌کند.