هیئتی از وکلای کوردستان در مجمع حقوقی بین‌المللی لاهه شرکت کردند

وکلای کورد از انتقال تجربیات بین‌المللی به بخشی قضایی اقلیم کوردستان می‌گویند

اربیل (کوردستان ۲۴)– هیئتی از وکلای اقلیم کوردستان برای بهره‌مندی از تجربیات وکلا در دادگاه‌های لاهه و هوش مصنوعی در مجمع جهانی حقوقی لاهه‌ی هلند شرکت کرد.

محمد منتک، یکی از وکلای کورد که به همراه ۲۱ وکیل دیگر از اقلیم کوردستان به لاهه رفته است، به کوردستان ۲۴ گفت: ما به‌منظور استفاده از تجربیات وکلای جهان در دادگاه بین‌المللی لاهه در این مجمع شرکت کردیم.

وکلای کور می‌گویند  کنفرانس ازنظر استفاده از هوش مصنوعی در امور قانونی انتقالان به کوردستان، بسیار قابل اهمیت است.

پیشنگ زوهیر، یکی دیگر از حقوقدانان  کورد شرکت‌کننده در این کنفرانس گفت: اهمیت شرکت ما در کنفرانس  استفاده از هوش مصنوعی در امور قضایی کوردستان است.

میران عثمان، وکیل کرد در مجمع جهانی حقوقی گفت: در دادگاه‌های اروپایی هوش مصنوعی وارد دادگاه‌ها شده است، اکنون در حال تدوین این موضوع هستند، اما ما هنوز این تجربه را نداریم.

مجمع جهانی حقوق سالانه برگزار می‌شود و امسال چهارمین سال است و بیش از ۱۷۵ وکیل، قاضی، دانشگاهی و متخصص از ۳۰ کشور جهان در آن شرکت کردند.