کنفرانس فرصت‌های رشد و آینده‌ی مشارکت بین‌المللی بانک‌ها با مشارکت مسرور بارزانی در اربیل برگزار می‌شود

این کنفرانس با حضور رئیس بانک مرکزی عراق فدرال برگزار می‌شود

اربیل (کوردستان۲۴)- هفته‌ی آینده کنفرانسی درباره‌ی فرصت‌های رشد و آینده‌ی مشارکت‌های بین‌المللی با حضور مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و علی علاق رئیس بانک مرکزی عراق فدرال و روسای بانک‌های خصوصی عراق در اربیل برگزار می‌شود. 

مسرور بارزانی نخست‌وزیر، علی علاق رئیس بانک مرکزی و وادی الحنزل رئیس اتحادیه بانک‌های خصوصی روز شنبه در کنفرانسی درباره فرصت‌های رشد و آینده مشارکت‌های بین‌المللی در اربیل شرکت خواهند کرد.

محمد حاتم از اداره‌ی روابط عمومی انجمن بانک‌های خصوصی عراق به کوردستان ۲۴ گفت که مسرور بارزانی نخست وزیر، رئیس بانک مرکزی، وادی الحنزل، رئیس انجمن بانک‌های خصوصی عراق، تعدادی از بانک‌های خصوصی عراق و بانک‌های عربی، در کنفرانس فرصت‌های توسعه و آینده‌ی مشارکت‌های بین‌المللی شرکت خواهند کرد.

محمد حاتم همچنین گفت که هدف از برگزاری این کنفرانس ارتقای کار بانک‌ها در عراق و اقلیم کوردستان است.

این کنفرانس به مدت یک روز در پایتخت اقلیم کوردستان برگزار خواهد شد.