مسرور بارزانی: وظیفه‌ی دولت فدرال است حقوق کارمندان کوردستان را مانند سایر مناطق تأمین کند

هیئت دولت اقلیم کوردستان در نشست امروز به موضوع شفافیت در دخل‌وخرج دارایی اقلیم کوردستان و تأمین حقوق کارمندان پرداخت

اربیل (کوردستان ۲۴)– نشست هیئت دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ٣ آبان ۱۴۰۲، به ریاست نخست‌وزیر مسرور بارزانی و با حضور قباد طالبانی معاون نخست‌وزیر و دیگر اعضای کابینه برگزار شد.

در نشست امروز هیئت دولت که به  گزارش هیئت دارایی دولت اقلیم کوردستان در مورد نتایج آخرین نشست مشترک کمیته‌ی دارایی مجلس نمایندگان عراق فدرال و هیئت دارایی دولت اقلیم کوردستان اختصاص داشت، توضیحات لازم در رابطه با آمار و ارقام حقیقی در خصوص وضعیت دارایی و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کوردستان اختصاص یافت.

هیئتی که از سوی دولت اقلیم کوردستان برای همکاری در جهت شفاف‌سازی امورمانی اقلیم کوردستان و کمیته‌ی دارایی مجلس نمایندگان از سوی دولت اقلیم کوردستان مأموریت یافته است، در  گزارشی ۳۰ صفحه‌ای به هیئت دارایی مجلس نمایندگان، به‌وضوح و به‌طور شفاف به همه‌ی پرسش‌های نمایندگان داده است که تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان اذعان کرده‌اند که پیش‌تر هیچ‌گونه اطلاعی از چنین شفافیتی نداشته‌اند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در ادامه‌ی نشست امروز، به تیم دولت دستور داد تا با شفافیت و آمادگی کامل با تیم دولت فدرال هماهنگی لازم را برای حل‌وفصل مسائل و رفع هرگونه شبهه از سوی آنها داشته باشند.

نخست‌وزیر در این نشست هم‌چین تصریح کرد کە بر طبق قانون اساسی عراق فدرال، وظیفه‌ی دولت فدرال است که حقوق کارمندان اقلیم کوردستان را مانند سایر مناطق عراق تأمین کند و تاکید کرد که وظیفه‌ی همه‌ی احزاب سیاسی اقلیم کوردستان است که با این موضوع بازی سیاسی نکنند و هم‌صدا و با اتخاذ موضع مشترک حقوق ملت خود را مطالبه کنند.