هیئت دولت اقلیم کورستان به ریاست مسرور بارزانی به نتیجه‌ی دیدار هیئت وزارت نفت عراق با مقامات اقلیم کوردستان پرداخت

نخست‌وزیر در این نشست بار دیگر بر ازسرگیری صادرات اقلیم کوردستان تأکید کرد

اربیل (کوردستان ۲۴)– نشست هیئت دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ به ریاست مسرور بارزانی نخست‌وزیر و با حضور قباد طالبانی معاون نخست‌وزیر و دیگر اعضای کابینه برگزار شد.

در اولین بخش این نشست، نتایج مذاکرات مشترک بین وزارت نفت دولت فدرال و هیئت دولت اقلیم کوردستان در  هفته‌ی جاری مورد ازسرگیری صادرات نفت از اقلیم کوردستان توسط نخست‌وزیر و وزرای مربوطه ارائه شد.

در ابتدای این نخست‌وزیر خلاصه‌ای درباره‌ی گفتگوهای دولت اقلیم کوردستان و هیئت دولت فدرال به ریاست معاون نخست‌وزیر در امور انرژی و وزیر نفت عراق فدرال طی روزهای حضور آنان در اربیل ارائه کرد.

نخست‌وزیر تأکید کرد که در چارچوب قانون اساسی و احترام به اختیارات و حقوق اساسی اقلیم کوردستان، دولت اقلیم کوردستان آماده است تا روند صادرات نفت را در اسرع وقت از سر بگیرد و امیدوار هستیم که طرف‌های مربوطه در دولت فدرال هم برای تکمیل مقدمات ازسرگیری صادرات نفت اقدام کنند.

اعضای هیئت دولت از روند مثبت مذاکرات صادرات نفت اقلیم کوردستان که منافع همه طرف‌ها را تأمین می‌کند و تعلیق صادرات نفت میلیاردها دلار ضرر به خزانه عمومی وارد کرده است، استقبال و حمایت کرد و بر این موضوع تأکید شد که هیئت دولت اقلیم کوردستان به تلاش‌ها و مذاکرات خود در چارچوب قانون اساسی ادامه دهد.

سپس در بند دوم پیشنهاد جمعی از وزارتخانه‌ها در خصوص ساماندهی درآمدهای داخلی آنها ارائه شد که درصدی از درآمدهای آنها صرف اجرای پروژه‌ها و خدمات وزارتخانه‌هایشان می‌شود.

هیئت دولت بر توسعه و سازمان‌دهی مجدد نظام مالی و حسابداری در اقلیم کوردستان به‌منظور مدیریت بهتر فرآیندهای مخارج به‌دوراز بوروکراسی و همچنین اهمیت توسعه تراکنش‌ها و خدمات دیجیتالی تأکید کرد. وزارتخانه‌ها موظف شدند در چارچوب یک نظام مالی و حسابداری پیشرفته با وزارت دارایی و اقتصاد همکاری کنند.

هیئت دولت اقلیم کوردستان، همچنین به هیئت عالی دارایی عمومی دستور داد تا در مورد بخش‌نامه‌ی شماره ۲۱۹ هیئت وزیران اقدامات لازم را اتخاذ و تراز بررسی ماهیانه‌ی عواید و مصارف را بدون تأخیر به وزارت دارایی و اقتصاد ارائه کند.