بهای ارز در اقلیم کوردستان همچنان در نوسان است

ارزش یک دلار آمریکا با ۱۵۸۲ دینار عراق برابر شد

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای دوشنبه ۶  آذر ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرع است:

 یک دلار آمریکا:  ۱۵۸۲ دینار عراق

یک یورو: ۱۷۲۵ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۹۵۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۵ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۱٫۵ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۲۹ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان در روز دوشنبه ۶ آذر  ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۱۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۵۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۹۰ هزار دینار عراق