بهای یک دلار آمریکا با ۱۵۷۵ دینار عراق برابر شد

بهای هزار تومان ایران با ۳۱٫۵ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای سه‌شنبه ٧  آذر ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرع است:

 یک دلار آمریکا:  ۱۵۷۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۷۱۲٫۵ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ١٩٧٠ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۴ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۱٫۵ دینار عراق

یک دینار اردن: ٢٣٢٨ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان در روز سه‌شنبه ٧ آذر  ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۱۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۵۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۹۰ هزار دینار عراق