بهای یک دلار آمریکا با ۱۵۶۵ دینار عراق برابر است

هزار تومان ایران با ۳۱٫۵ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای یکشنبه ١٢  آذر ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرع است:

 یک دلار آمریکا:  ۱۵۶۵ دینار عراق

یک یورو: ١٧٠٠ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ١٩٨٠ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۴ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۱٫۵ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۲۷ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان در روز یکشنبه ١٢ آذر  ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۲۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۶۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۰۰ هزار دینار عراق