برگزاری ماراتن پرورش و درستکاری در اربیل

به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد
ماراتن پرورش و درستکاری در اربیل
ماراتن پرورش و درستکاری در اربیل

اربیل (کوردستان٢٤) – به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد، در پایتخت اقلیم کوردستان، ماراتن (پرورش و درستکاری) برگزار شد.

امروز جمعه ٨ دسامبر، به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد، ماراتن (پرورش و درستکاری) با حمایت رسانه‌ای کوردستان٢٤ در اربیل، برگزار شد.

این ماراتن، توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد و با همکاری کمیسیون درستکاری و وزارت آموزش پرورش دولت اقلیم کوردستان، از مقابل پارک سامی عبدالرحمن آغاز شد.

همچنین اتحادیه اروپا در چارچوب طرح مبارزه با فساد و ترویج داوری تجاری، از آن حمایت کرده است.

در مراسم آغاز ماراتن، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد، رئیس کمیسیون درستکاری و وزیر آموزش و پرورش اقلیم کوردستان، سخنرانی کردند.

به برندگان ماراتن جوایز اهدا می‌شود.

روز جهانی مبارزه با فساد، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به منظور افزایش آگاهی درباره پیامدهای فساد، در سال ۲۰۰۳، انتخاب شد.

ب.ن