"انجمن صنعت نفت اقلیم کوردستان" از کنگره‌ی آمریکا خواست به ازسرگیری صادرات نفت کوردستان کمک بکند

صادرات نفت اقلیم کوردستان از ۲۵ مارس ۲۰۲۳ از طریق بندر جیهان ترکیه به حالت تعلیق درآمده است

اربیل (کوردستان ۲۴)- "انجمن صنعت نفت اقلیم کوردستان" (EPICO) از کنگره‌ی آمریکا خواسته است تا به ازسرگیری صادرات نفت از اقلیم کوردستان کمک کند.

انجمن صنعت نفت اقلیم کوردستان (KRG) در بیانیه‌ای از کنگره‌ی آمریکا خواست تا دولت عراق را متقاعد کند که صادرات نفت از اقلیم کوردستان را از سر بگیرد.

اپیکور در بیانیه‌ای اعلام کرد: توقف صادرات نفت از اقلیم کوردستان در کنار مشکل عدم تأمین بودجه‌ی اقلیم کوردستان از سوی دولت عراق، وضعیت مردم کوردستان را در معرض خطر قرار داده است.

صادرات نفت اقلیم کوردستان از ۲۵ مارس ۲۰۲۳ از طریق بندر جیهان ترکیه به حالت تعلیق درآمده است. بغداد، اربیل و آنکارا برای ازسرگیری صادرات نفت از اقلیم کوردستان در حال مذاکره هستند.