کاهش چشمگیر خرید و فروش کالای ایرانی در بازارهای اقلیم کوردستان

"به تحریم ادامه می‌دهیم"
یکی از بازارهای اربیل
یکی از بازارهای اربیل

اربیل (کوردستان٢٤)- خرید و فروش کالاهای ایرانی در بازارهای اقلیم کوردستان به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده و رئیس اتاق بازرگانی اربیل می‌گوید که به تحریم ادامه می‌دهند.

گزارشگر کوردستان٢٤ از اربیل گزارش داد که بیش از یک هفته از تحریم واردات و استفاده از کالاهای ایرانی در اقلیم کوردستان می‌گذرد و خرید و فروش کالاهای ایرانی در بازارهای اقلیم به سطحی بسیار پایین کاهش پیدا کرده است.

پس از حمله موشکی ایران به خانه تاجر معروف کورد و شهید شدن چهار شهروند غیرنظامی و مجروح شدن شش شهروند غیر نظامی دیگر، اتاق بازرگانی اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان از بازرگانان و مردم اقلیم خواست که واردات و استفاده از کالاهای ایرانی را متوقف کنند.

گیلان حاجی سعید، رئیس اتاق بازرگانی اربیل، به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:"اتاق بازرگانی تهران خواستار رفع تحریم کالاهای ایرانی شده‌اند، اما ما به تحریم ادامه می‌دهیم و درخواست ایران را در دست بررسی قرار داده‌ایم."

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، روز دوشنبه ٢٢ ژانویه، با انتشار بیانیه‌ای در وبگاه خود، از اتاق بازرگانی اربیل خواست که در تصمیم خود برای توقف واردات کالاهای ایرانی و استفاده از آن، تجدید نظر کند.

اسماعیل، مغازه‌دار در اربیل به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:" کیفیت کالاهای ایران پایین است و در اقلیم کوردستان جایگزین بهتر دارند. ما به تحریم ادامه می‌دهیم و اگر کسی کالای ایرانی بخواهد ما جایگزین بهتری به او پیشنهاد می‌کنیم."

حمله موشکی ایران به مناطق غیرنظامی اربیل، گردهمایی‌‌های اعتراضی گسترده‌ای در سراسر اقلیم کوردستان به دنبال داشت و در سطوح منطقه‌‌ای و بین‌المللی نیز به شدت محکوم و موجب انزجار عمومی شد.

ب.ن