دستگیری باند شش نفره قاچاق مواد مخدر در اربیل

"مسلح بوده و دنیار جعلی حمل کرده‌اند"
باند شش نفره قاچاق مواد مخدر در بازداشت سازمان آسایش
باند شش نفره قاچاق مواد مخدر در بازداشت سازمان آسایش

اربیل (کوردستان٢٤)- سازمان آسایش از دستگیری باند شش نفره قاچاق مواد مخدر در پایتخت اقلیم کوردستان، خبر داد.

سازمان آسایش اربیل، امروز یکشنبه ٤ فوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که شش قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کرده‌اند.

بر پایه بیانیه، در هنگام دستگیری قاچا‌قچیان، مقادیری مواد مخدر از انواع کریستال و جامایکا، چهار قبضه اسلحه کمری، مبلغ ١٦٥ هزار دینار پول جعلی و ابزارهای مصرف مواد مخدر، کشف ضبط شده‌اند.

پیش از این وزارت کشور عراق، اعلام کرده است که تنها در سال ٢٠٢٣ هفت هزار نفر به اتهامات مربوط به مواد مخدر محاکمه شده‌اند.

دولت اقلیم کوردستان در اواسط اکتبر ٢٠٢٣، کنفرانس مبارزه با مواد مخدر را با حضور تنی چند از رهبران جوامع مذهبی، مقامات امنیتی و دیپلمات‌های خارجی برگزار کرد و در آن اعلام شد که کابینه نهم دولت، رویارویی شدیدی را علیه قاچاقچیان مواد مخدر آغاز کرده است.

ب.ن