مسرور بارزانی در حاشیه اجلاس سران دولت‌ها در دبی با دبیر کل اتحادیه‌ی عرب دیدار کرد

مسرور بارزانی در رأس هیئتی از اقلیم کوردستان به‌منظور شرکت در اجلاس سران دولت‌ها به دبی سفر کرده است

اربیل (کوردستان ۲۴)– مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه‌ی عرب در دبی امارات دیدار کرد.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در دومین روز برگزاری اجلاس جهان دولت‌ها در دبی در حاشیه‌ی این اجلاس با "احمد ابوالغیط" دبیر کل اتحادیه عرب دیدار کرد.

هیئت عالی‌رتبه‌ی دولت اقلیم کوردستان به ریاست مسرور بارزانی نخست‌وزیر در اجلاس جهانی سران دولت در دبی شرکت کرد و روز گذشته مسرور بارزانی طی سخنرانی در این اجلاس به تحولات و اوضاع کنونی منطقه و جهان پرداخت.

نخست‌وزیر تأکید کرد که مردم کورد خواستی مشروع برای تعیین حق تعیین سرنوشت خود دارند و حقوق مشروع آنها باید رعایت شود.