شفا بارزانی: پارلمان کانادا دولت آن کشور را به حمایت بیشتر از اقلیم کوردستان برانگیزاند

"در برابر تهدیدات"
شفا بارزانی، هماهنگ کننده امور جامعه کوردستانی در خارج از میهن، در نشست پارلمان کانادا، نفر دوم
شفا بارزانی، هماهنگ کننده امور جامعه کوردستانی در خارج از میهن، در نشست پارلمان کانادا، نفر دوم

اربیل (کوردستان٢٤)- هماهنگ کننده امور جامعه کوردستانی از نمایندگان پارلمان کانادا خواست که دولت خود را به حمایت بیشتر از اقلیم کوردستان در برابر تهدیدات، برانگیزانند.

شفا بارزانی، هماهنگ کننده امور جامعه کوردستانی در خارج از میهن، روز چهارشنبه ١٤ فوریه، در پارلمان کانادا سخنرانی کرد.

او ضمن قدردانی از همکاری‌های آن کشور با نیروی پیشمرگ کوردستان در جنگ علیه داعش، حملات موشکی ایران به نقاط غیرنظامی پایتخت اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داد و از نمایندگان پارلمان کانادا خواست که دولت خود را به حمایت بیشتر از اقلیم کوردستان در برابر تهدیدات، برانگیزانند.

بارزانی، در سخنان خود برخی مسائل دیگر حائز اهمیت برای اقلیم کوردستان را هم مطرح کرد.

آلی احساسی، ازنمایندگان پارلمان کانادا، درباره سخنرانی هماهنگ کننده امور جامعه کوردستانی در پارلمان کانادا به کوردستان٢٤ گفت:" بسیاری از نمایندگان پارلمان کانادا با دولت اقلیم کوردستان ارتباط قوی دارند و می‌دانند که تداوم روابط مهم است، به خصوص که اقلیم کوردستان وضعیت حساسی دارد و پی در پی مورد حملات هوایی ایران قرار می‌گیرد و باید از آن حمایت کنیم."

هماهنگ کننده امور جامعه کوردستانی، پیش از این در مصاحبه با کوردستان٢٤ گفت که برای هماهنگ ساختن بیشتر جامعه کوردستانی یک طرح ملی در دست اجرا دارند.

وی افزود تمامی کوردهایی که به پرچم کوردستان، نیروی پیشمرگ و حق استقلال برای کوردستان باور دارند، می‌توانند در این طرح مشارکت کنند.

همچنین نقش جوانان ساکن خارج از میهن را در ترویج اندیشه ملی مهم توصیف کرد و خواستار آن شد که جوانان به دور از گرایشات حزبی و همچون یک شهروند کوردستانی، توانایی‌های خود را همسو کنند.

جامعه کوردستانی در خارج از میهن در عرصه‌های مختلف حضور چشمگیر دارد و در بسیاری از مواقع در خصوص مسائل ملی موضع واحد اتخاذ می‌کند. از جمله آن می‌توان به اعتراضات فراگیر به حمله موشکی اخیر ایران به مناطق غیرنظامی اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان اشاره کرد که در شهرهای بزرگ جهان، برگزار شد.

ب.ن