نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در مراسم ترحیم سید محسن تاوگوزی در شهرستان زراین استان حلبچه شرکت کرد

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان برای حضور در میان مردم به استان حلبچه سفر کرده است

اربیل(کوردستان۲۴)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در ادامه‌ی بازید از استان حلبچه در شهر زراین در مجلس ترحیم سید محسن تاوگوزی شرکت کرد.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان بعدازظهر پنجشنبه ٣ در مجلس ترحیم سید محسن سید محمد تاوگوزی، چهره‌ی شناخته‌شده‌ی اجتماعی در شهرستان "زراین" در استان حلبچه شرکت کرد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در این مراسم مراتب تسلیت خود را به خانواده آن مرحوم ابراز داشت.