سخنگوی دولت اقلیم کوردستان: به دستور مسرور بارزانی حلبچه از هر نظر در اولویت قرار خواهد گرفت

مسرور بارزانی روز پنج‌شنبه ٣ اسفند از استان حلبچه دیدار کرد

اربیل(کوردستان ۲۴)- سخنگوی دولت اقلیم کوردستان از محتوای سفر مسرور بارزانی نخست‌وزیر به استان حلبچه خبر داد و گفت که نخست‌وزیر دستور داده است که حلبچه از هر نظر در الویت قرار بگیرد. 

پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کورستان، روز پنجشنبه ٣ اسفند ۱۴۰۲، گفت: "از نزدیک اطلاع دارم که نخست‌وزیر چندین بار قصد داشت از استان حلبچه بازدید کند، اما هر بار به دلیلی این سفر به تأخیر می‌افتاد."

پیشوا هوارمانی گفت: " نخست‌وزیر امروز به حلبچه آمد و در دیدار با مسئولان اداری این استان گفت که آمده‌ام تا به درخواست‌های شما در مورد اقدامات بعدی برای این استان گوش کنم."

هوارمانی گفت: "اما من نگران این بودم که چرا آنچه برای حلبچه انجام شده نه مطابق با آرزوهای مردم آن و نه مطابق با انتظارات نخست‌وزیر بوده است که گفتند: " می‌بایست بیش از این به حلبچه خدمت می‌شد و من بیش این برای حلبچه می‌خواهم. "

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان همچنین گفت که مسرور بارزانی، دستور داده است که حلبچه در همه‌ی زمینه‌ها وضعیت ویژه‌ای پیدا کند و این شهر باید آنچه پیش‌تر می‌بایست برای انجام می‌شد، باید اکنون برای آن انجام گردد. 

پیشوا هورامانی در مورد محتوای دستورات نخست‌وزیر به استان حلبچه گفت که تمامی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، گردشگری و کشاورزی در حلبچه به دستور نخست‌وزیر تسهیل می‌شود و پس‌ازاین شرایط سنگین تحمیل شده بر این استان برداشته خواهد شد و بازرگانان و سرمایه‌داران را ترغیب گردیدند که برای سرمایه‌گذاری به حلبچه بیایند و دولت تسهیلات خوبی را برای خدمات بیشتر در اختیار آنها قرار می‌دهد.

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان گفت که از دیگر تصمیمات مسرور بارزانی نخست‌وزیر برای استان حلبچه این است که بخشی از درآمد گذرگاه‌های مرزی به استان اختصاص می‌یابد، دانشکده‌ی پزشکی تأسیس خواهد گردید، طرح جامع شهری و دیگر طرح‌ها و همچنین تبدیل شهر خورمال از بخش به شهرستان اجرا خواهند شد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان امروز پنج‌شنبه ٣ اسفند ۱۴۰۲،  از استان حلبچه بازدید کرد و پس از حضور در بَنای یادمان شهدای حلبچه و نثار تاج گل بر آن سنگ بَنای جاده‌ی حلبچه تووه‌قوت- قلیجه و پل تووه قوت را گذاشت.