یک دلار آمریکا در بازار اقلیم کوردستان با ۱۵۱۷٫۵ دینار عراق برابر است

یک دینار اردن با ۲۳۱۹ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز شنبه ٥ اسفند ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا: ۱۵۱۷٫۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۳۲٫۵ دینار عراق

یک پوند بریتانیا:  ١٩٠٠دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۰ دینار عراق

هزار تومان ایران ٢٧ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۱۹ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان روز شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲، به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۰۳ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۴۳ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۸۳ هزار دینار عراق