بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان کاهش یافت

یک هزار تومان ایران معادل ٢٧ دینار عراق است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز چهارشنبه ٩ اسفند ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

پیک دلار آمریکا: ۱۵۰۷٫۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۲۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا:  ۱۸۹۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۰ دینار عراق

هزار تومان ایران ٢٧ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۱۹ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ٩ اسفند ۱۴۰۲، به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۰۳ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۴۳ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۸۳ هزار دینار عراق