مسرور بارازنی در آمریکا با جمعی از اعضای کنگره دیدار کرد

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به دعوت رسمی آمریکا در ایالات متحده به‌سر می‌برد

اربیل (کوردستان ۲۴)– نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در سفر به واشنگتن با جمعی از اعضای کنگره دیدار کرد و بر اجرای قانون اساسی و تضمین حقوق مردم کوردستان بر طبق قانون اساسی و حفاظت و احترام به ساختار قانونی اقلیم کوردستان و فدرالیسم تاکید کرد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان روز پنجشنبه ١٠ اسفند ١٤٠٢، در واشنگتن با جمعی از اعضای کنگره‌ی آمریکا متشکل از نانسی پلوسی رئیس پیشین مجلس نمایندگان، ست مولتن، دان بیکن، برد وینستراپ و آماتا کلمن دیدار کرد.

در ابتدای این دیدار، دان بیکن به نمایندگی از دیگر اعضا، ضمن خیر مقدم به نخست وزیر، وی را به عنوان مبارز راه آزادی معرفی کرد و بر اهمیت حفظ امنیت، صلح و ثبات در اقلیم کوردستان تاکید کرد.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر از همکاری و حمایت ایالات متحده کرد کرد و بر اهمیت اجرای قانون اساسی و تضمین حقوق اساسی مردم کوردستان و حفاظت و احترام به ساختار قانونی اقلیم کوردستان و نظام فدرالیسم در عراق تاکید کرد.

رئیس سابق مجلس نمایندگان نیز به نوبه خود، ضمن ابراز خرسندی از سفر نخست وزیر اقلیم کوردستان به آمریکا، گفت که ما از شجاعت، قهرمانی، مبارزه و فداکاری های مردم کوردستان قدردانی می کنیم. .

ست مولتن نیز بار دیگر تاکید کرد که ما طرفدار تقویت اقلیم کوردستان در همه‌ی ابعاد هستیم.