رئیس قلیم کوردستان در حاشیه‌ی اجلاس آنتالیا با رئیس جمهور بلغارستان دیدار کرد

نچیروان بارزانی و رومن رادف بر اهمیت همکاری‌ها تأکید کردند

اربیل (کوردستان٢٤)- نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان  روز شنبه ١٢ اسفند ١٤٠٢در حاشیه‌ی اجلاس دیپلماتیک آنتالیا با رومن رادف رئیس جمهور بلغارستان در مجمع دیپلماتیک آنتالیا دیدار کرد.

در این دیدار بر اهمیت ارتقای روابط بلغارستان با عراق و اقلیم کوردستان در زمینه های اقتصادی، تجاری، فرهنگی، ورزشی، گردشگری و کشاورزی تاکید گردئد و همچنین فرصت های همکاری های دوجانبه‌ی بیشتر در زمینه‌ی دانشگاه‌ها و آموزش عالی و پروازهای مستقیم بین بلغارستان و عراق از جمله اقلیم کوردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نچیروان بارزانی در این دیدار تاکید کرد که اقلیم کوردستان برای روابط خود با کشورهای دوست در اروپا اهمیت زیادی قائل است و بلغارستان به عنوان کشور دوست و عضو اتحادیه‌ی اروپا، از این رو خواستار ارتقای سطح نمایندگی بلغارستان در اقلیم کوردستان شد.

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان برای شرکت در کنفرانس دیپلماتیک در آنتالیا‌ی ترکیه روز جمعه اول مارس ٢٠٢٤ وارد این کشور شد.