بهای دلار آمریکا در بازار تهران از مرز ٦٠هزار تومان عبور کرد

بهای دلار در پی برگزاری انتخابات در ایران افزایش یافت
بازار دلار در ایران
بازار دلار در ایران

اربیل (کوردستان٢٤)- در ایران بار دیگر بهای دلار آمریکا از مرز ٦٠هزارتومان عبور کرد و در ساعات قبل‌ازظهر روز شنبه ١٢ اسفند ١٤٠٢، بهای یک دلار آمریکا برای لحظاتی بە ٦٠هزار و ٢٠٠ تومان رسید و سپس در بین ٥٩ هزار و ٦٠ هزار در نوسان قرار گرفت.

همزمان با افزایش بهای دلار، دیگر ارز‌ها نیز افزایش یافت و یک یورو با ٦٥هزار و ٢٠٠ تومان و یک پوند بریتانیا با ٧٦هزار و ٥٠ تومان معاوضه شد.

یک هزار دینار عراق نیز در بازار تهران با ٤٦ هزار تومان ایران معاوضه گردید.