بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان افزایش یافت

یک هزار تومان با ٢٨دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز یک‌شنبه ١٣ اسفند ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا: ١٥١١دینار عراق

یک یورو: ۱۶۲۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۸٩٠ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ۵۰ دینار عراق

هزار تومان ایران ٢٨ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۱۹ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان روز یکشنبه ١٣ اسفند ۱۴۰۲، به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ٥١٠ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ٤٥٠ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ٣٩٠ هزار دینار عراق