مسرور بارزانی: روابط ما با ایالات متحده همچنان قوی باقی خواهد ماند

نخست‌وزیر در دیدار با مقامات آمریکایی بر تأمین حقوق مردم کوردستان و حفظ حقوق اقلیت‌ها تأکید کرد

اربیل (کوردستان ۲۴)– نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در پیامی بر روابط قوی اقلیم کوردستان و ایالات متحده تأکید کرد.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان که در پی دعوت رسمی دولت آمریکا در واشنگتن به سر می‌برد، در حساب کاربری ایکس نوشت: روابط ما با ایالات متحده همچنان قوی باقی خواهند ماند.

دیدار‌های نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در آمریکای، بابی برای گفتگو و یافتن راه‌حل مناسب برای مشکلات مردم اقلیم کوردستان و همه‌ی اقلیت‌های آن است.

همانطور که موضوع حقوق و استحقاقات مردم کوردستان موضوع اصلی گفتگوی مسرور بارزانی در آمریکا بود، حمایت از حقوق اقلیت‌ها و موضوع تصمیمات دادگاه فدرال عراق علیه آنان یکی از موضوعات اصلی این نشست‌ها بود.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه‌ی آمریکا افتاق‌نظر داشتند که تصمیمات دادگاه فدرال و اقدامات علیه اقلیم کوردستان و نظام فدرال در عراق نگران کننده است و باید به نظام فدرال و اصول دموکراتیک احترام گذاشت.

مسرور بارزانی در دیدار با "باربارا لیف" دستیار وزیر خارجه‌ی آمریکا در امور خاورمیانه، "عزرا" ضیا دستیار وزیر امور خارجه در امور امنیت مدنی، دموکراسی و حقوق بشر و "جفری پیات" دستیار وزیر امور خارجه‌ی آمریکا در امور منابع انرژی، در مورد تقویت روابط دوطرفه و حمایت از حقوق اقلیت‌ها و توسعه‌ی فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز و آزادی مذهبی تأکید کرد.

مسرور بارزانی نخست‌وزیردر دیدار با "نانسی پلوسی"، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، "ست مولتون"، "دان بیکن"، "براد وینستراپ" و "آماتا کولمن"، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، بر اهمیت اجرای قانون اساسی، تأمین حقوق قانونی ملت کوردستان وحفظ و احترام به ساختار قانونی و فدرالیسم کوردستان تأکید کرد.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر همچنین با جمعی از نمایندگان کنگره دیدار و درباره‌‌ی اهمیت حفظ امنیت و ثبات در اقلیم کوردستان، احترام به ساختار قانون اساسی اقلیم و حمایت از حقوق اقلیت‌ها گفتگو کرد.

نخست وزیر گفت که دولت اقلیم کوردستان در همه‌ی نشست‌ها با مقامات آمریکا بر این نکته‌ تأكید کرده است که به دفاع از حقوق همه‌ی اقلیت‌ها ادامه‌ می‌دهند و همچون پناهگاهی برای آوارگان باقی خواهند ماند.

مسرور بارزانی همچنین گفت که از دوستی و همکاری و حمایت آمریکا حمایت کرد و اهمیت تأمین حقوق قانونی مردم کوردستان و حقوق اقلیت‌‌ها و بر همزیستی صلح‌جویانه تأکید کردیم و از خواستار آن شدیم که جامعه‌ی بین‌الملل اجازه ندهد حقوق اقلیت‌های کوردستان زیرپا گذاشته شود.