پرزیدنت بارزانی بار دیگر بر احقاق حقوق اقلیت‌ها در اقلیم کوردستان تأکید کرد

پرزیدنت بارزانی ابقای نیروهای ائتلاف را موضوعی مربوط به همه‌ی طرف‌هایعراقی توصیف کرد

اربیل (کوردستان ۲۴)– پرزیدنت بارزانی می‌گوید که لغو کرسی‌هایاقلیت‌ها در پارلمان کوردستان ضربه‌ای به موضوع مشارکت و همزیستی است و موضوع ابقای نیروهای ائتلاف در عراق " موضوعی است ملی و مربوط به همه‌ی اقلیت‌های عراق است.

پرزیدنت مسعود بارزانی روز دوشنبه ١٤ اسفند ١٤٠٢، در صلاح الدین  اربیل با گلن مایلز سفیر استرالیا در عراق دیدارکرد.

بر اساس بیانیه‌ی ستاد بارزانی، سفیر استرالیا ازروابط دوجانبه میان کشورش و اقلیم کوردستان ابراز خوشحالی کرد و تمایل کشورش برایتعمیق این روابط را ابراز کرد.

در بخش دیگری از این دیدار، انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان که قرار است در ١٠ ژوئن سال جاری برگزار شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در اینراستا بحث دشواری برگزاری این انتخابات بدون مشارکت همه اقلیت مطرح شد، زیراانحلال کرسی‌های اقلیت‌ها ضربه‌ای به موضوع مشارکت و همزیستی محسوب می‌شود.

در این بیانیه آمده است: اقلیم کوردستان همواره بر همزیستی تاکیدکرده است، زیرا این یکی از اصول اصلی است که مشارکت در فرایند سیاسی در اقلیم کوردستانبر آن استوار است.در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: "اقلیت‌ها بخشی جدایی ناپذیر از مردم کوردستان هستند و ممکن است نتوانند بدون حضور نمایندگانشان در پارلمان کوردستان، کرسی‌های خود را در پارلمان کوردستان به دست آورند.

پرزیدنت بارزانی در ادامه‌ی این دیدار درباره‌ی ابقای نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق گفت: این یک موضوع ملی است و به همه‌ی اقلیت‌های عراق مربوط می شودو باید خطرات تروریسم را از این منظر درک کرد.