جیمس سیسکو: نتیجه نشست‌های اخیر مسرور بارزانی در واشنگتن تداوم حمایت آمریکا از اقلیم کوردستان است

"آمریکا یک اقلیم کوردستان قوی را می‌خواهد"
جیمس سیسکو، مدیر اجرایی موسسه آنودو در ایالات متحده آمریکا
جیمس سیسکو، مدیر اجرایی موسسه آنودو در ایالات متحده آمریکا

اربیل (کوردستان٢٤)- یک پژوهشگر آمریکایی می‌گوید که نتیجه نشست‌های اخیر نخست وزیر اقلیم کوردستان در واشنگتن، تداوم حمایت آمریکا از اقلیم است.

جیمس سیسکو، مدیر اجرایی موسسه آنودو در ایالات متحده، در جریان دیدار رافدین که در بغداد با حمایت رسانه‌ای کوردستان٢٤ در حال برگزاری است، روابط اقلیم کوردستان و آمریکا را مورد توجه قرار داد و گفت که سفر اخیر مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم به واشنگتن، نشان داد که آمریکا یک کوردستان و یک دولت اقلیم کوردستان قوی را می‌خواهد.

وی افزود که نتیجه نشست‌های نخست وزیر در واشنگتن، تداوم حمایت آمریکا از اقلیم کوردستان خواهد بود.

همچنین اقلیم کوردستان را یک هم‌پیمان بسیار قابل اعتماد آمریکا در خاورمیانه توصیف کرد و گفت:"اقلیم کوردستان به خصوص از لحاظ امنیتی و اقتصادی بسیار مهم است."

این پژوهشگر سیاسی، مسئولیت حفظ امنیت و آینده امنیت در عراق را بر عهده دولت عراق دانست و تاکید کرد:"عراق به طور همزمان به حضور آمریکا و ایران، نیاز دارد."

همچنین خروج آمریکا از عراق را غیر ضروری دانست "زیرا وضعیت در عراق و خاورمیانه برای آن مناسب نیست."

پنجمین دیدار رافدین در ٣ مارس در بغداد آغاز شد و تا ٥ مارس ادامه خواهد داشت. در این دیدار مقامات دولتی عراق و پژوهشگران بین‌المللی حضور دارند.

ب.ن