وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان و معاون نماینده‌ی ویژه سازمان ملل در امور سیاسی و انتخاباتی دیدار کرد

نماینده‌‌ی سازمان ملل بر حمایت این سازمان از اقلیم کوردستان تأکید کرد

اربیل (کوردستان ۲۴)– وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان و معاون نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل در عراق در امور سیاسی و همکاری‌های انتخاباتی برای بررسی وضعیت شنگال و انتخابات پارلمانی کوردستان به تبادل‌نظر پرداختند.

ریبر احمد وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان روز پنجشنبه ١٧ اسفند ١٤٠٢، با کلودیو کوردون، معاون نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل در امور سیاسی و همکاری‌های انتخاباتی در عراق دیدار کرد.

کلودیو کوردون، معاون نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و همکاری‌های انتخاباتی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت: "در مورد وضعیت شنگال و انتخابات پارلمانی کوردستان با ریبر احمد، وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان گفتگو کردیم. "

کوردون گفت که سازمان ملل آماده‌ی ارائه‌ی همه حمایت‌ها و کمک ها به دولت اقلیم کوردستان است.

Reviewing today with Minister Rebar Ahmed @Kurdistan in Erbil the situation in Sinjar, forthcoming elections for the @KurdistanParl and other matters. @UNIraq remains ready to provide support. pic.twitter.com/Nfsop78x3B