محمد شیاع السودانی و اعضای فراکسیونپارت دموکرات کوردستان در مورد روابط اقلیم کوردستان گفتگو کردند

در این دیدار بر هماهنگی میان قوای مجریه و مقننه تأکید شد
دیدار نخست‌وزیر با اعضای فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق
دیدار نخست‌وزیر با اعضای فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق فدرال ازرئیس و اعضای فراکسیون پارت دموکرات کوردستا در مجلس نمایندگان عراق استقبال کرد و دراین دیدار موضوعات مرتبط با روابط دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کوردستان موردگفتگو و تبادل‌نظر قرار گرفت. محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق امروز (چهارشنبه ٢٣ اسفند  ١٤٠٢) با رئیس و اعضای فراکسیون پارت دموکرات کوردستان درمجلس نمایندگان عراق دیدار کرد و روابط اقلیم کوردستان و پاره‌ی موضوعات دیگر را مورد گفتگو وتبادل‌نظر قرار دادند.

دفتر نخست‌وزیری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار وضعیت عمومی عراق و اقلیم کوردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نخست وزیر عراق در این دیدار بر اهمیت هماهنگی میان قوای مجریه و مقننه کە در راستای حمایت از برنامه‌ی دولت برای پیشبرد خدمات و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت همه‌ی شهروندان عراقی کرد.

نخست وزیر عراق همچنین به مسائل بین دو دولت فدرال و اقلیم کوردستاناشاره کرد و ادامه گفت وگوها برای حل و فصل مسائل را بر طبق قانون اساسی ضروری را دانست.