پارت دموکرات کوردستان: زیر بار برگزاری انتخابات تحمیلی نمی‌رویم

در صورت ادامه‌ی روند فعلی پارت دموکرات کوردستان با ائتلاف دولت عراق همکاری نخواهد کرد

اربیل (کوردستان ۲۴)- پارت دموکرات کوردستان در پی تصمیم غیرقانونی دادگاه فدرال عراق انتخابات آتی اقلیم کوردستان را تحریم کرد و خطاب به جریان‌های سیاسی ائتلاف دولت فعلی عراق به رهبری محمد شیاع السودانی اعلام کرد که در صورت عدم پایبندی به قانون اساسی عراق فدرال این حزب نمی‌تواند به مشارکت در برنامه‌ی سیاسی این ائتلاف ادامه دهد.

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان روز دوشنبه ٢٨ اسفند ١٤٠٢، در بیانیه‌ای به طور مشروح به پامال کردن مواد قانون اساسی عراق فدرال پرداخته و از برنامه‌ریزی دادگاه فدرال در مورد چگونگی برگزاری انتخابات پارلمان اقلیم کوردستان، حذف ١١ کرسی اقلیت‌های دینی و قومی اقلیم کوردستان در پارلمان، زیر سوال بردن قوانین مصوبه‌ی پارلمان و نظام قضایی اقلیم کوردستان و همچنین تصمیم دادگاه فدرال عراق در مورد قانون نفت و گاز و قطع حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران اقلیم کوردستان را مغایر قانون اساسی عراق و توافقات میان جریان‌های سیاسی توصیف کرده است.

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در بخشی از این بیانیه می‌گوید: "پس از سقوط رژیم گذشته، مشخص شد که عراق چند قومیتی و چند مذهبی را نمی‌توان به درستی توسط یک اقلیت اداره کرد. متاسفانه سیاست مداخله‌جویی، ایجاد گرسنگی، کاهش بودجه و حقوق مردم و همچنین سیاست اجرای گزینشی قانون اساسی گام‌هایی برای کاهش قدرت ساختار قانونی اقلیم کوردستان است.

در بخش دیگری از بیانیه‌ی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان آمده است: "در اینجا ما احزاب ائتلاف در مدیریت دولتی را مسئول عدم اجرای قانون اساسی و کلیه‌ی نکات توافقنامه‌ی سیاسی و اداری برای تشکیل دولت فعلی عراق به ریاست آقای محمد شیاع السودانی می‌دانیم، در غیر این صورت نمی‌توانیم به همکاری خود با این ائتلاف در فرایند سیاسی ادامه دهیم.

ما همچنین به افکار عمومی عراق و بین‌المللی اعلام می‌کنیم کهعلی‌رغمم اعتمادبه‌نفسس خود و حمایت مردم کوردستان در تمامی انتخابات‌ها از سال۱۹۹۲، همچنان به خود و مردم خود به عنوان اولین نیروی کوردستان معتقدیم که جایگاه تاریخی و مسئولیت خود در حفاظت از حقوق مشروع مردم کوردستان و نظام دموکراتیک و فدرال عراق و همچنین مشروعیت ندادن به انتخابات غیرقانونی و غیر دموکراتیک و ایستادگی در برابر کلیه‌ی موارد نقض قانون اساسی را به نفع مردم و کشور خود می‌دانیمم. تصمیم غیرقانونیی و نظام تحمیلی خارج از اراده‌ی اقلیم کوردستان و نهادهای قانون اساسی آن را نمی‌پذیریم و نباید انتخابات تحت یک نظام تحمیلی  برگزار شود.