مسرور بارزانی: بر سر پایمال کردن حقوق مردم کوردستان سازش نخواهیم کرد

در برگزاری انتخابات باید حقوق همه‌ی اقلیت‌ها تضمین شود

در برگزاری انتخابات باید حقوق همه‌ی اقلیت‌ها تضمین شود

اربیل (کوردستان ۲۴)- مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کوردستان روز سه شنبه ٢٩ اسفند ۱۴۰۲ در اربیل با توبیاس لیندنر وزیر دولت آلمان در امور خارجه‌ دیدار کرد.

بر اساس بیانیه‌ی دولت اقلیم کوردستان، وزیر دولت آلمان در امور خارجه بر ادامه‌ی حمایت کشورش از پیشمرگه و همکاری با دولت اقلیم کوردستان تاکید کرد.

بر اساس بیانه‌ی دولت اقلیم کوردستان، در بخش دیگری از این نشست که به اهمیت احترام به نظام فدرالیسم در عراق و حفظ نظام قانونی اقلیم کوردستان اختصاص داشت، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان گفت در حالیکه با روش‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و به‌اصطلاح سیاسی به اقلیم کوردستان فشار می‌آوردند تا از حقوق قانونی خود عدول کند، اما مردم کوردستان هرگز حاضر نسیت علیه‌ حقوق مردم کوردستان سازش کند.

نخست‌وزیر تصریح کرد: "ما همیشه طرف‌دار برگزاری انتخابات بوده‌ایم، اما این انتخابات باید مشروع، دموکراتیک و بر طبق قانون اساسی و در چارچوب یک قانون انتخاباتی عادلانه باشد که نمایندگی همه‌ی طبقات و اقلیت‌های مردم کورد را تضمین کند"

وضعیت اردوگاه‌ها در اقلیم کوردستان یکی دیگر از موضوعات موردبحث بود که دو طرف توافق کردند که زمینه را برای بازگشت داوطلبانه‌ی پناهجویان ساکن در اردوگاه‌ها به محل زندگی خود فراهم کنند.