مسرور بارزانی از سرپرست مجلس نمایندگان عراق استقبال کرد

بر احترام به نظام فدرالی و کیان قانونی اقلیم کوردستان تاکید شد
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و محسن مندلاوی، سرپرست مجلس نمایندگان عراق
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و محسن مندلاوی، سرپرست مجلس نمایندگان عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- در دیدار نخست وزیر اقلیم کوردستان و سرپرست مجلس نمایندگان عراق، بر احترام به نظام فدرالی و کیان قانونی اقلیم کوردستان، تاکید شد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ١٩ مارس از محسن مندلاوی، سرپرست مجلس نمایندگان عراق استقبال کرد.

در این دیدار که شاخوان عبدالله، نائب رئیس مجلس نیز حضور داشت، آخرین تحولات و پیشامدهای مربوط به اوضاع سیاسی عراق بررسی شدند و بر احترام به نظام فدرالی و کیان قانونی اقلیم کوردستان و حفظ حقوق قانونی و استحقاقات مالی اقلیم کوردستان، تاکید شد.

ب.ن