استیو لوتس: اقلیم کوردستان در مقایسه با عراق برای فعالیت بازرگانی بسیار مناسب‌تر است

"می‌خواهیم تعداد بیشتری از شرکت‌های آمریکایی در اقلیم کوردستان فعالیت کنند"
استیو لوتس، معاون رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در امور خاور نزدیک
استیو لوتس، معاون رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در امور خاور نزدیک

اربیل (کوردستان٢٤)- معاون رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در امور خاور نزدیک، می‌گوید که فضای اقلیم کوردستان در مقایسه با عراق برای فعالیت بازرگانی بسیار مناسب‌تر است و می‌خواهند تعداد بیشتری از شرکت‌های آمریکایی در اقلیم کوردستان فعالیت کنند.

استیو لوتس، معاون رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در امور خاور نزدیک، روز سه‌شنبه ١٩ مارس در مصاحبه با کوردستان٢٤، سرمایه‌گذاری کشورش در اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داد و گفت:"ما با افتخار در آمریکا از آقای مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و هئیت همراهشان استقبال کردیم. با ایشان دیدار کردیم و مشتاق بودیم که از برنامه نخست وزیر برای تنوع بخشی اقتصادی در اقلیم کوردستان مطلع شویم."

وی با اشاره به اینکه بسیاری از شرکت‌های آمریکایی در اقلیم کوردستان فعالیت دارند، گفت:"ما خواستار هماهنگی بیشتر هستیم و می‌خواهیم شرکت‌های بیشتری در اقلیم کوردستان فعالیت کنند و در تنوع بخشی به اقتصاد و منابع درآمد مشارکت کنیم... می‌خواهیم در چارچوب برنامه نخست وزیر فرصت‌های بیشتری پیدا کنیم و شرکت‌های ما آن فرصت‌ها را در اقلیم کوردستان از دست ندهند."

و با بیان اینکه دولت اقلیم کوردستان تسهیلات بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده، تاکید کرد:"نگرش نخست وزیر اقلیم کوردستان به کشاورزی و تنوع بخشی به منابع درآمد بسیار زیبا است و ما از آن استقبال می‌كنیم."

استیو لوتس، گفت:"فضای اقلیم کوردستان در مقایسه با عراق برای فعالیت بازرگانی بسیار مناسب‌تر است. فرصت‌ها بسیار مطلوب هستند و قوانین و مقررات بسیار خوبی وجود دارند. در اقلیم کوردستان فرصت‌های بیشتری وجود دارند و شرکت‌ها در آنجا بهتر می‌توانند، فعالیت کنند."

معاون رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در امور خاور نزدیک، خاطرنشان کرد:"مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و وزیران کابینه‌اش، ثبات بسیار خوبی ایجاد کرد‌ه‌اند و این برای بازرگانی و سرمایه‌گذاران بسیار مطلوب است."

ب.ن