وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان: ما احزاب کورد اپوزسیون کشورهای همسایە را تروریست نمی‌نامیم

"در خاورمیانه موضوعی بە نام موضوع کوردها و کوردستان وجود دارد و کسی حاضر نیست وارد حل اساسی این موضوع بشود"
ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان
ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان ۲۴)– وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان هنگام شرکت در یکی از پنل‌های "دیدار سلیمانیە" گفت ما کورد‌‌های مخالف کشور‌های همسایە را تروریست نمی‌نامیم.

ریبر احمد وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، هنگام شرکت در یکی از پنل‌های "دیدار سلیمانیه" در پاسخ به مجری پنل کە در مورد حضور گرو‌ه‌های تروریستی در اقلیم کوردستان سوال کرد، گفت:" شما پرسیدید کە گروه‌های تروریستی در اقلیم کوردستان حضور دارند. باید برایتان تصحیح کنم کە هیچ گروه تروریستی در اقلیم کوردستان حضور ندارد."

ریبر احمد در ادامه‌ سؤال مجری مبنی بر حضور تروریست‌ها در مناطق مرزی گفت: " در مناطق مرزی هم هیچ گروه تروریستی وجود ندارد. بعضی از کشورها برای نام‌بردن برخی گروه‌ها از اصطلاح "تروریست" استفاده می‌کنند، این موضوع از موضع و سیاست این کشورها نشأت می‌گیرد. مشکل در اینجا است کە در خاورمیانه موضوعی بە نام موضوع کوردها و کوردستان وجود دارد و کسی حاضر نیست وارد حل اساسی این موضوع بشود."

وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان در ادامه گفت: " ما همچون مردم کورستان باید بسیار صریح و بدون پروا موضوع خود را پیش ببریم. همان‌طور کە بە مشکلات دیگران احترام می‌گذاریم، باید مشکل کوردستان هم حل شود."

ریبر احمد گفت:" جمعی از احزاب اپوزسیون قبل از ٢٠٠٣ و قبل از سال ١٩٩١هم در عراق حضور داشته‌اند کە ایران آن‌ها را تروریست می‌نامد. از نظر ما این‌ها احزاب کورد اپوزسیون هستند."

وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان در بخش دیگری از توضیحات خود به نام "پ‌.‌ک‌.ک" اشاره کرد و گفت:" در مورد پ.‌ک‌.ک هم از آن طرف کشور ترکیە بر اساس منافع و سیاست خود و جامعه‌ی بین‌الملل آن‌ها را تروریست نامیده‌اند، اما در عراق تاکنون این حزب تروریست نامیده نشده است."

ریبر احمد افزود: "اگرچه ما از حضور مسلح هیچ‌کدام از این گروه‌ها تحت عنوان گروه مسلح و حزب مسلح در خاک عراق و اقلیم کوردستان رازی نیستیم و ما هر طرفی در نام‌گذاری آنان آزاد است، اما این گروه‌ها در کوردستان و عراق دارای نام رسمی خود هستند کە از نظر کشور‌های منطقه جدا است.