بهای یک دلار آمریکا با ١٤٨٠ دینار عراق برابر است

یک هزارتومان ایران با ٢٤ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز پنج‌شنبه ٣٠ فروردین ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا:١٤٨٠دینار عراق

یک یورو: ۱۵۷۴ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۸۳۵ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ٣٣ دینار عراق

هزار تومان ایران۲۴ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳٠٠ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان پنج‌شنبه ٣٠ فروردین ١۴٠٣، به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴-  ٥٦۵ هزار دینار عراق

یک مثال طلای عیار ٢١- ۵۰۰هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۳۵ هزار دینار عراق