پرزیدنت بارزانی اجازه نمی‌دهیم خواسته‌های بیگانان بر ایزدی‌ها تحمیل شوند

"ایزدی‌‌ها اجازه ندهند آنها را ناچار به ترک سرزمین اجدادی کنند"
پرزیدنت مسعود بارزانی و امیر ایزدیها
پرزیدنت مسعود بارزانی و امیر ایزدیها

اربیل (کوردستان٢٤)- پرزیدنت بارزانی، تاکید کردند که با تمام توان خود از خواهران و برادران ایزدی حمایت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند خواسته‌های بیگانان بر ایزدی‌ها تحمیل شوند.

پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز یکشنبه ٢١ آوریل، از میرحازم تحسین بیگ، امیر ایزدی‌ها و شورای روحانیت ایزدی استقبال کردند.

در این دیدار، هیئت مهمان از پرزیدنت بارزانی به خاطر حمایت مستمر ایشان از ایزدی‌ها و تلاش برای رفاه، همبستگی و صلح در بین ایزدی‌ها، قدردانی کردند.

هیئت مهمان از پرزیدنت بارزانی خواست که به حمایت از مطالبات ایزدی‌ها و ممانعت از تفرقه افکنی بین ایزدی‌ها ادامه دهند.

پرزیدنت بارزانی نیز تاکید کردند که به حمایت از مطالبات آنان ادامه خواهند داد و از تمامی تلاش‌هایی که قصد ایجاد تفرقه در بین ایزدی‌ها را دارند، ممانعت خواهند کرد.

پرزیدنت بارزانی، افزودند که ایزدی‌ها بخشی عزیز از مردم کوردستان هستند و از آنها خواست که آداب و سنت‌‌های خود را حفظ کنند و اجازه ندهند بیگانگان در جامعه ایزدی‌‌ها نفوذ کنند و آنها را ناچار به ترک سرزمین اجدادی کنند.

پرزیدنت بارزانی با اشاره به برخی تلاش‌ها برای تعیین امیر برای ایزدی‌ها در بغداد و دخالت در امور ایزدی‌ها، تاکید کردند که با تمام توان خود از خواهران و برادران ایزدی حمایت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند خواسته‌های بیگانان بر ایزدی‌ها تحمیل شوند.

ب.ن