پنجاه سال از کشتار مردم قلادزی گذشت

رژیم بعث علیه مردم غیرنظامی از بمب ممنوعه ناپالم استفاده کرد
قلادزی پس از حمله رژیم بعث
قلادزی پس از حمله رژیم بعث

اربیل (کوردستان٢٤)- پنجاه سال از حمله هوایی جنگنده‌های رژیم بعث به شهر قلادزی و دانشگاه سلیمانیه می‌گذرد و یاد قربانیان آن جنایت رژیم بعث، گرامی داشته می‌شود.

امروز چهارشنبه ٢٤ آوریل ٢٠٢٤، پنجاهمین سالگرد حمله هوایی جنگنده‌های رژیم بعث به مرکز شهر قلادزی و دانشگاه سلیمانیه مستقر در قلادزی است.

در آن حمله هوایی، رژیم بعث علیه مردم غیرنظامی از بمب ممنوعه ناپالم استفاده کرد که در اثر آن ١٦٣ شهروند کورد شهید شدند که ٩ تن از آنان دانشجو بودند. حدود ٣٠٠ شهروند دیگر نیز مجروح شدند.

مردم قلادزی در ٢٤ آوریل ١٩٨٢ در هشتمین سالگرد حمله هوایی رژیم بعث، تجمع اعتراضی برگزار کردند که با حمله مسلحانه نیروهای امنیتی رژیم بعث مواجه شد و شهید شدن دو زن و مجروح شدن پنج نفر دیگر را در پی داشت.

کشتار مردم قلادزی، یکی دیگر از جنایات رژیم بعث عراق است که در طول حکمرانی دیکتاتوری خود علیه مردم کورد مرتکب شده است و در سطح بین‌المللی به عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت شناخته شده‌اند.

هر سال در سراسر اقلیم کوردستان، یاد قربانیان آن جنایت رژیم بعث در شهر قلادزی، گرامی داشته می‌شود.

ب.ن