مونا قهوه‌چی: تا سهم جوامع ملیتی و دینی در نظر گرفته نشود در انتخابات شرکت نمی‌كنیم

"لازم است همه جوامع در پارلمان نماینده خود را داشته باشند"
مونا قهوه‌چی، دبیرکل حزب اصلاح ترکمانی
مونا قهوه‌چی، دبیرکل حزب اصلاح ترکمانی

اربیل (کوردستان٢٤)- دبیرکل حزب اصلاح ترکمانی، می‌گوید تا زمانی که سهم جوامع ملیتی و دینی اقلیم کوردستان از کرسی‌های پارلمان به حالت اول برنگردد، در انتخابات پارلمانی شرکت نمی‌كنند.

مونا قهوه‌چی، دبیرکل حزب اصلاح ترکمانی، امروز پنجشنبه ٢٥ آوریل، در اظهاراتی رسانه‌ای اعلام کرد:"تا زمانی که سهم جوامع ملیتی و دینی اقلیم کوردستان از کرسی‌های پارلمان به حالت اول برنگردد، ما در انتخابات دور ششم پارلمان که از قبل طراحی شده است، مشارکت نمی‌كنیم."

دادگاه فدرال عراق، در ٢١ فوریه با صدور حکمی ١١ کرسی جوامع ملیتی و دینی اقلیم کوردستان در پارلمان را غیرقانونی اعلام و لغو کرد و در نتیجه آن تعداد کرسی‌های پارلمان کوردستان از ١١١ کرسی به ١٠٠ کرسی کاهش پیدا کرد.

قهوه‌چی، با تاکید بر اینکه حکم دادگاه فدرال عراق غیرقانونی است، گفت:"پارلمان کوردستان به حضور همه جوامع و نیروهای سیاسی نیاز دارد و لازم است که همه جوامع در پارلمان نماینده خود را داشته باشند."

او همچنین هدف از صدور چنین حکمی از سوی دادگاه فدرال را "تضعیف همزیستی مسالمت آمیز جوامع ملیتی و دینی در اقلیم کوردستان" دانست.

دبیرکل حزب اصلاح ترکمانی، گفت لغو سهم جوامع از کرسی‌های پارلمان "به نفع هیچ یک از احزاب سیاسی نیست."

ب.ن