کنسولگری قطر در اربیل گشایش خواهد یافت

قطر در صدد ارتقای روابط با اقلیم کوردستان است

به گزارش کوردستان۲۴، یک هیئت قطری روز جمعه‌ ۴ خرداد در فرودگاه بین‌المللی اربیل مورد استقبال سفین دزه‌‌ای ، رئیس دفتر روابط خارجی اقلیم کوردستان قرار گرفت.

هلگورد ساله‌ای مشاور دفتر روابط خارجی اقلیم کوردستان پیش‌تر به کوردستان ۲۴ گفته بود که هیئت قطری به ریاست دکتر احمد حسن دبیرکل وزارت امور خارجه‌‌ی این کشور وارد اربیل می‌شود.

بر اساس این خبر کنسولگری قطر هفته‌ی آینده در پایتخت اقلیم کوردستان گشایش خواهد یافت.