وزارت خارجە آمریکا: روابط تاریخی آمریکا و با مردم اقلیم کردستان ادامە خواهد داشت

ضمن پافشاری آمریکا در بە تعویق انداختن همەپرسی استقلال کردستان این همەپرسی در سوم مهرماە برگزار گردید

 k24 - اربیل

هدر نائورت، سخنگوی این وزارت‌ خارجه آمریکا، در آخرین واکنش کشورش قبل از اعلام نتایج قطعی همەپرسی استقلال کردستان اعلام کرد: "روابط تاریخی ایالات متحده با مردم اقلیم کردستان  پس از همه‌پرسی سوم مهرماە ، تغییری نخواهد کرد.

ایالات متحده پیش‌تر نیز در مورد تاثیر همه‌پرسی بر روند مقابله با گروه تروریستی حکومت اسلامی داعش (داعش)، اعلام کردە بود احتمالا این همەپرسی بر مبارزە با تروریسم تأثیر خواهد گذاشت.

هدر نائورت، در ادامه اربیل و بغداد را بە گفتگو دعوت کردە و گفته است "به عقیده ما، همه طرف‌ها باید رو به گفت‌وگوهایی بیاورند که بهبود آینده همه مردم عراق را در برگیرد. ایالات متحده با هر اقدام یک‌جانبه و خشونت‌باری از طرف هر کسی، مخالف است".

مردم اقلیم کردستان، علی‌رغم مخالفتهای شدید عراق و کشورهای همسایە، روز سوم مهرماه در موعد مقرر  در همەپرسی استقلال کردستان شرکت کردند.