آمریکا تهدیدات عراق و همسایگان را علیه کردستان رد می‌کند

از تمام عراقی‌ها خواسته است که برای آینده‌ای بهتر مذاکرات سازنده‌ای را شروع کنند.

K24 - اربیل

وزارت خارجه آمریکا از دولت عراق و همسایگان آن خواسته از به کارگیری تهدید، اقدامات یک جانبه و یا عنوان کردن احتمال استفاده از نیرو علیه اقلیم کردستان پرهیز کنند.

وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از دولت عراق خواسته است تهدیدات را رد کند و حتی به احتمال استفاده از نیروی نظامی هم اشاره نکند.

همچنین از همسایگان عراق خواسته است اقدام یک جانبه و استفاده از نیرو را رد کنند.

وزارت خارجه آمریکا با اعلام نگرانی از همه‌پرسی استقلال کردستان گفته است که آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

بر ضرورت مشارکت عراقی‌ها در شکست داعش تاکید کرده و گفته است که این جنگ تمام نشده است و گروهای افراطی در جستجوی بهره برداری از بی ثباتی و ناسازگاری هستند.

در پایان هم از تمام عراقی‌ها خواسته است که برای آینده‌ای بهتر مذاکرات سازنده‌ای را شروع کنند.

JS