کردستان دومین دولت دموکرات در خاورمیانه است

در ایران دموکراسی وجود ندارد. دموکراسی در ترکیه هم به خاطر اردوغان روز به روز ضعیف‌تر می‌شود.

K24 - اربیل

برنارد هنری لوی فیلسوف فرانسه‎ای اعلام کرده است که کشورهای غربی  پس از همه‌پرسی استقلال کردستان از کشورهای شکست خورده عراق، ترکیه و ایران حمایت می‌کنند، در حالی که کردستان دومین دولت دموکرات در خاورمیانه است.

هنری لوی در مصاحبه‌ای که فرید ذکریا با وی انجام داده است، «نگرانی خود را از مخالفت جامعه جهانی علیه همه‌پرسی استقلال کردستان» اظهار داشته است.

در این باره گفته است «موضع آمریکا و فرانسه اشتباه و نگران کننده است، در حالی که در کردستان آنها را هم‌پیمان طبیعی می‌دانند و برای دستیابی به یک دموکراسی واقعی رای دادند و به دومین کشور دموکرات در منطقه تبدیل خواهند شد».

همچنین تصریح کرده است که «ما به طور شرمنانه به آنها می‌گوییم این کار را نکنند و از کشورهای شکست خورده حمایت می‌کنیم. در عراق دولتی وجود ندارد. کشورهای غربی با این موضعگیری خودشان ترکیه، ایران و عراق را تقویت خواهند کرد و موجب خواهند شد علیه کردستان اقدام کنند».

فیلسوف فرانسه‌ای به سی ان ان گفته است «موضع غرب مایه شرمندگی و یک  اشتباه بزرگ است. من در اربیل ناظر بین‌المللی همه‌پرسی بودم که طبق موازین بین‌المللی برگزار شد».

هنری لوی اظهار داشت «وضعیت امروز کردها، اسرائیل سال 1948 را به یادم می‌آورد. هفت میلیون تن از سوی 160 میلیون تن محاصره شده‌اند. دموکراسی در امپراطوریهای بزرگ و کشورهای حاشیه وجود ندارد. در ایران دموکراسی وجود ندارد. دموکراسی در ترکیه به خاطر اردوغان روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. هیچ کس از کردها حمایت نمی‌کند. به نظر من و تمام دموکراتخواه‌ها به حاشیه راندن کردها دلخراش و آزاردهنده است».

هنری لوی قبلا از خواست امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه برای میانجیگری بین اربیل و بغداد خبر داده بود.