فرماندە کل سپاه پاسداران نیروهای آمریکایی در منطقه را تهدید بە حملە کرد

فرماندە سپاە پاسداران: نیروهای آمریکایی تا شعاع ٢ هزار کیلومتر از سوی ایران درامان نخواهند بود

K24- اربیل

محمد علی جعفری فرمانده کل سپاە پاسداران ایران در واکنش بە خبر احتمال قراردادن سپاه پاسداران در لیست تیروریستها از سوی آمریکا، گفت: اگر کاخ سفید سپاه را گروه تروریستی اعلام کند، ارتش این کشور را همسنگ داعش در نظر می‌گیریم.

سپاه نیوز، خبرگزاری وابستە بە سپاه پاسداران، از قول محمد علی جعفری  گفت: همان‌طور که در گذشته نیز اعلام کرده‌ایم؛ در صورتی که قانون تحریم‌های جدید آمریکا اجرا شود، این کشور باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود تا شعاع 2 هزار کیلومتری برد موشک‌های ایران را منتقل کند.

جعفری گفت: "در صورتی که اخبار پراکنده موجود درخصوص حماقت دولت آمریکا مبنی بر درنظر گرفتن سپاه به‌عنوان گروه تروریستی صحیح باشد، سپاه نیز ارتش آمریکا را در سراسر جهان به‌ویژه منطقه خاورمیانه، همسنگ داعش درنظر خواهد گرفت".

فرمانده کل سپاه پاسداران ضمن مردود دانستن هرگونە مذاکرەای در هر موردی با آمریکا، گفته است کە جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد مسائل منطقه را در جایی غیر از میز مذاکره حل کند، نه حرفی برای مذاکره وجود دارد و نه طرفی برای آن.

محمد علی جعفری در مورد خروج آمریکا از "برجام"  تهدید کرد کە "آمریکایی‌ها بدانند، جمهوری اسلامی ایران از فرصت رفتار احمقانه دولت ترامپ با برجام برای ایجاد جهش در برنامه‌های موشکی، منطقه‌ای و دفاعی متعارف خود استفاده خواهد کرد".

رئیس جمهوری آمریکا، اخیرا دوباره ایران را به تخطی از "روح برجام" متهم کرد و در مورد اقدام خود در این زمینه هشدار داده است.

سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید روز ۱۴ مهر با اشاره به برنامه‌های جدید واشینگتن در ارتباط با ایران گفت که دولت ترامپ در تلاش برای در پیش گرفتن راهبردی جامع برای مقابله با مسائل مختلف از «بی‌ثبات کردن منطقه» گرفته تا «حمایت دولتی از تروریسم» و یا «آزمایش‌های موشکی» است.

آمریکا بویژه انگشت اتهام را به سوی سپاه پاسداران نشانه رفته که در سوریه، عراق، یمن و لبنان مداخله نظامی کرده است.