آمریکا: وضعیت کرکوک نگران کنندە است

آمریکا وضعیت کرکوک را بە دقت زیر نظر دارد

k24- اربیل

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نسبت به اوضاع کرکوک ابراز نگرانی کرده و گفت کە آمریکا وضعیت را به دقت زیر نظر دارد.

سخنگوی وزارت خارجە آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد گزارشاتی از خشونت در کرکوک دریافت شدە است و از همه طرف‌ها خواسته شده تا ضمن هماهنگی اقدامات نظامی، آرامش را مجددا برقرار کنند.

وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه به همکاری با بغداد و رهبری اقلیم کردستان برای کاهش تنش‌ها ادامه می‌دهند، از طرفین خواست از اقدامات تحریک‌آمیز که می‌تواند به نفع دشمنان باشد، اجتناب کنند.

وزارت خارجه آمریکا  تاکید کردە است کە هنوز هم شکست دادن داعش در عراق برای آمریکا در اولویت قرار دارد.