مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا: باید در کرکوک از کرد‌ها حمایت کینم

مشاور امنت ملی آمریکا خواهان پیشگیری از هم‌جهتی عراق با ایران شد

 K24 - اربیل

«هربرت مک‌مستر» مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، گفت "باید ایالات متحدە آمریکا در مورد کرکوک بە طور مستقیم  بە میانجگری بین اربیل و بغداد بپردازد و از هر امکانی برای برقراری ثبات و امنیت در کردستان اقدام نماید."  

مک‌مستر طی بیانیه‌ای گفت: آمریکا باید رویکردی را در پیش بگیرد که عراق را به سمت تقویت شدن ببرد، اما مانع همسو و هم‌جهت شدن آن کشور با ایران شود.

شبه نظامیان حشد شعبی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ 24 مهر، در پی سازش با برخی از اعضای اتحادیە میهنی کردستان، با نفوذ بە خط دفاعی پیشمرگان، شهر کرکوک و بخش وسیعی از خاک اقلیم کردستان را اشغال کردند. پس از کشتار مردم و غارت اموال شهروندان شهرهای کرکوک و طوز خورماتو، حدود یکصد هزار نفرا از ساکنان کرد، ترکمن و اعراب سنی این مناطق بە شهرهای اربیل و سلیمانیە آوارە شدند.

درپی مقاومت و پیروزی نیروهای پیشمرگە در خط دفاعی اربیل کە صدها کشته و زخمی شبه‌نظامیان تحت ایران را بە دنبال داشت، رکس تیلرسون وزیر خارجە آمریکا کە در پایتخت عربستان سخن می‌گفت، از نخست وزیر عراق خواست کە شبەنظامیان وابستە بە ایران را از عراق بیرون کند.