زلمای خلیلزاد: عبادی بە هشدارهای آمریکا توجە نمی‌کند

عبادی در صدد در دست گرفتن گذرگاه مرزی ترکیە با اقلیم کردستان است

 K24- اربیل

زلمای خلیل‌زاد، سفیر پیشین آمریکا در عراق و سازمان ملل، گفت: حیدر العبادی بە هشدارهای واشنگتن در مورد مناقشات اربیل و بغداد توجە نمی‌کند.

خلیلزاد در اکاونت تویتر خود نوشتە‌است کە " واشنگتن از اربیل و بغداد خواستە است برای حل مناقشات از جنگ و درگیری پرهیز نمایند، اما عبادی قبل از آنکە بە ترکیە برود می‌خواهد از طریق حشد شعبی نقطە مرزی اقلیم کردستان- ترکیە را بە کنترل خود در بیاورد.

نیروهای پیشمرگە حملە شبە‌نظامیان حشد شعبی و ارتش عراق را درهم شکستند

وزیر خارجه آمریکا در دیدار با حیدر العبادی بار دیگر خواستار حل وفصل اختلافات اربیل و بغداد از طریق گفتگو شد

دولت عراق در تلاش است از طریق شبە‌نظامیان تحت حمایت سپاە پاسداران، اقلیم کردستان را بە تصرف خود در بیاورد.

خلیلزاد همچنین نوشتە است کە " بامداد امروز (سەشنبە دوم آبان ماه) نیروهای عراقی در مناطق ربیعە و مخمور علیە اقلیم کردستان دست بە حملە زدند، اما از سوی پیشمرگان کردستان متحمل خسارات سنگینی شدند.

بە گفتە خلیلزاد، اکنون عراق و جمهوری اسلامی در تلاش هستند کنترل گذرگاه بین کردستان و ترکیە را بە کنترل خود دربیاورند.

خلیلزاد در پایان خواستار توقف عملیات نظامی  و بازگشت آشتی و آرامش شدە است.

/چللب