جنگندە‌ اسرائیلی یک کارخانە سوریه را بمباران کرد

اسرائیل طی سال‌های اخیر دهها بار کاوران‌های گروه حزب‌الله لبنان مورد حمایت ایران را بمباران کرده‌اند

 k24 - اربیل

یکی از فرماندهان نظامی وابستە بە نیروهای بشار است بە خبرگزاری رویترز گفتە است کە یک فروند هواپیمای اسرائیلی یک کارخانه مس در نزدیکی شهر حمص را بمباران کرده است.

طبق این گزارش نیروهای ارتش سوریه در واکنش به این حمله، به سوی هوایپمای اسرائیلی یک موشک زمین به هوا شلیک کرده‌اند.

به گزارش رویترز، شهرک صنعتی "هسیا" در ۳۱ کیلومتری جنوب حمص و ۱۱۲ کیلومتری شمال دمشق واقع شدە است.

هنوز جزییات این حمله مشخص نشده است و از میزان تلفات و خسارت آن نیز گزارش منتشر نشده است.

براساس این گزارش، اسرائیل طی سال‌های اخیر دهها بار کاوران‌های گروه حزب‌الله لبنان تحت حمایت ایران را بمباران کرده‌اند.

به دنبال جنگ داخلی در سوریه و حمایت ایران از حکومت بشار اسد، مقام‌های اسرائیلی در ماه‌های اخیر به شدت از گسترش نفوذ ایران در سوریه ابراز نگرانی کرده‌اند.