بارزانی: در هر زمانی صلح و آشتی گزینە اصلی مردم کردستان بودە است

آقای مسعود بارزانی و هیأت عالیرتبه ‌"هدپ" بر ادامە همفکری و تبادل نظر در مورد تحولات آیندە کردستان تأکید کردند

 K24 - اربیل

آقای مسعود بارزانی در دیدار با هیأت عالیرتبه حزب دمکراتیک خلقها(هدپ) تأکید کرد کە صلح و آشتی همیشە گزینە اساسی مردم کردستان بودە است.

هیأت عالیرتبە حزب دمکراتیک خلقها بە ریاست " پروین بولدان" رئیس مشترک این حزب، روز شنبە ١٨ فروردین، در شهرک "پیرمام" اربیل با آقای مسعود بارزانی دیدار کرد.

هیأت عالیرتبە هدپ، ضمن ابراز تسلیت بە مناسبت درگذشت "دلووان ادریس بارزانی" و با اشارە بە اوضاع بغرنج کردستان در ترکیە و عراق و تحولات غرب کردستان و همچنین جنگ عفرین، دیدار با آقای بارزنی را مهم توصیف کردند.

اعضای هیأت هدپ با اشارە بە همەپرسی استقلال کردستان، تأکید کردند کە مشکلات مردم کردستان در منطقە با یکدیگر مرتبط بودە و گفتگو و هماهنگی بیشتر میان احزاب سیاسی کردستان را ضروری دانستند.

اعضای هیأت حزب دمکراتیک خلقها، در بخش دیگری از این دیدار، نتایج کنگرە اخیر این حزب را با بارزانی در میان گذشتند.

آقای بارزانی در این دیدار ضمن اظهار خیر مقدم بە میهمانان، موضع‌گیری مثبت کردهای شمال را مهم توصیف کرد.

بارزانی با اشارە بە جزئیات رخدادهای بعد از همەپرسی استقلال کردستان، تأکید کرد کە همیشە گزینە اصلی مردم کردستان صلح و آشتی بودە ، اما جنگ بر ما تحمیل شدە است.

مسعود بارزانی در ادامە گفت: لازم است همە ما با انتخاب را‌ه‌حل واقعی و آشتی‌جویانە بە حل مشکلات بپردازیم و با این حال تحمیل منطق اسلحه و زورگویی نتیجەای دربر نخواهد داشت.  

طرفین در پایان این دیدار بر ادامە تبادل نظر و همفکری در مورد تحولات آیندە تأکید کردند.

هیأت عالیرتبە حزب دمکراتیک خلق‌ها متشکل از "پروین بولدان" رئیس مشترک این حزب،  "عثمان بایدمیر"، "فلکناز ئویجا"، "ایمام تاشجیر" و "زینب بوغا" نمایندگان هدپ  در پارلمان ترکیە، روز شنبە ١٨ فروردین در فرودگاه اربیل مورد استقبال نمایندگان پارلمان و مقامات رسمی کردستان قرار گرفتند.  

بیشتـر:

هیات هدپه با بارزانی دیدار خواهد کرد

/ا.م