نیروهای وابستە بە سپاه قدس در کرکوک پرچم کردستان را پایین کشیدند

حسن دایی

 

حسن دایی فعال سیاسی به خبرنگار کردستان24 در ایالات متحده آمریکا ضمن اشاره بە اوضاع بغرنج داخلی ایران و تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در مورد موضوع‌گیری حکومت ایران بە همه‌پرسی اسقلال کردستان گفت:" در رفراندوم سال گذشته کە اکثریت مردم کردستان عراق خواهان استقلال شدند، جمهوری اسلامی واقعا پیش‌قراول این بود کە دخالت نظامی بکند".

دایی، گفت: "تضاد مردم ایران با جمهوری اسلام وارد مراحل جدیدی شده و ما در شرایط تحول قرار گرفته‌ایم".

به گفته این فعال سیاسی، جمهوری اسلامی ایران در کوتاه مدت سقوط خواهد کرد و فرصت با هم بودن نیروهای سیاسی را نباید از دست بدهیم.

دایی همچنین گفت: جمهوری اسلامی دچار ورشکستگی اقتصادی شده است.

این فعال سیاسی در بخش دیگر از سخنانش بە موضوع همە‌پرسی استقلال کردستان پرداخت و گفت: " درمورد کردستان عراق و رفراندم سال گذشته کە اکثریت مردم کردستان عراق خواهان استقلال شدند، جمهوری اسلامی واقعا پیش‌قراول این بود کە دخالت نظامی بکند.