پارت دمکرات کردستان و اتحادیه‌ی میهنی بە توافق نهایی دەست یافتند

نچیروان بارزانی و کسرت رسول علی توافق نهایی پارت دمکرات کردستان و اتحادیەی میهنی کردستان را امضاء کردند

 اربیل (کردستان۲۴)- پارت دمکرات کردستان، اتحادیەی میهنی کردستان و جنبش تغییر روز یکشنبه ۱۵ فروردین‌ماه،  پس از حدود شش ماه گفتگو در مورد تشکیل کابینەی جدید اقلیم کردستان توافق کردند.

بە گزارش خبرنگار کردستان ۲۴، هیئتی عالی‌رتبه از پارت دمکرات کردستان بە ریاست نچیروان بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کردستان و معاون رهبر این حزب، روز یکشنبه در سلیمانیە بە طور جداگانه با اعضای رهبری جنبش تغییر (گۆران) و اتحادیەی میهنی کردستان (یەکێتی) بە بررسی آخرین نقطه نظرات در مورد تشکیل کابینەی دولت اقلیم کردستان پرداختند.

پارت دمکرات کردستان جنبش تغییر پیش‌تر در این مورد بە توافق کامل دست‌یافته بودند. در آخرین نشست هیئت‌های پارت دمکرات و اتحادیەی میهنی نیز توافق نهایی میان این دو حزب بە امضای نچیروان بارزانی و کسرت رسول علی معاون یک اتحادیەی میهنی کردستان رسید.

/ا.م