ولادیمر پوتین از تلفن هوشمند دوری می‌کند

پوتین: ترجیح می‌دهم از تلفن زمینی استفاده کنم

اربیل (کردستان٢٤) - ولادیمر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مصاحبه با خبرگزاری (تاس) روسی، اعلام کرد؛ از تلفن هوشمند دوری می‌کند و بیشتر اوقات از تلفن زمینی استفاده می‌کند.

پوتین گفته است:" از هیچ ابزار تکنولوژی جدیدی استفاده نمی‌کنم و برای خود دستگاههای دیگری دارم".

رئیس جمهور روسیه می‌گوید؛ بعضی اوقات از تلفن هوشمند استفاده کرده است، اما ترجیح می‌دهد تماس‌های تلفنی خود را از طریق تلفن زمینی انجام دهد.

پوتین جلوگیری از پیشرفت‌های تکنولوژی را سخت و غیر ممکن دانسته است.