واکنش گروه حقوق بشر اقلیم کردستان به موضوع استرداد مصطفی سلیمی به ایران

بر اساس گزارش‌ها مصطفی سلیمی بامداد روز شنبه ٢٣ فروردین در زندان مرکزی سقز اعدام‌شده است

اربیل (کردستان ٢٤ )- زیا پطرس، رییس گروه مستقل حقوق بشر کردستان اعلام کرد کە این گروە در مورد موضوع استرداد مصطفی سلیمی بە دولت جمهوری اسلامی ایران و اعدام وی تحقیق می‌کند

رییس گروه مستقل حقوق بشر کردستان بە کردستان۲۴ گفت، این گروه حقوق بشری تحقیقات خود را در مورد موضوع استرداد مصطفی سلیمی به ایران آغاز کرده است.

وی گفت دفاتر سلیمانیه و حلبچه‌ی این گروه تحقیقات در مورد پرونده‌ی استرداد مصطفی سلیمی در دستور کار قرار داده‌اند کە گفته می‌شود از سوی آسایش پنجوین بە مأموران ایران تحویل داده شده و امروز شنبه اعدام شده است.

زیا پطروس همچنین گفت، گروه حقوق بشر کردستان در چارچوب توافقنامه‌ی بین‌المللی حقوق بشر و قانون پناهندگان سیاسی و بر اساس قانون اساسی عراق با این پرونده برخورد خواهد کرد.

وب‌سایت حقوق بشری هنگاو امروز شنبه گزارش کرد کە یکی از زندانیان سیاسی بە نام مصطفی سلیمی کە از زندان سقز فرار کرده بود، پس از دستگیر شدن بامداد امروز شنبه۲۳ فروردین در زندان سقز اعدام شده است. 

/ا.م